over

De loopbaan van Dick Eerland heeft vooral in het teken gestaan de recycling van bouwstoffen. In de periode van 1968 tot 1981 heeft hij bij de Grontmij in De Bilt gewerkt. In die periode werd de recyclingindustrie voor bouw- en sloopafval in Nederland geïntroduceerd. Bij de reconstructie van de extreem zwaar belaste weg van Veghel naar Erp is de nieuwe wegfundering uitgevoerd in recyclinggranulaat. In 1981 startte Dick Eerland het bedrijf Basismaterialen Nieuwerkerk, dat steenachtig bouw- en sloopafval verwerkte tot steenkorrels voor de wegenbouw en de betonindustrie.

Een onderdeel van het bewerkingsproces was een wasinstallatie, waardoor voor die tijd hoogwaardige bouwstoffen werden geproduceerd. Helaas heeft het bedrijf de crisis van begin jaren 80 niet overleeft. Na de sluiting van het recyclingbedrijf in 1984 werd Dick Eerland door de branchevereniging “Belangenvereniging Recycling Bouw- en Sloopafval”, kortweg BRBS genoemd, uitgenodigd om secretaris van de recyclingorganisatie te worden. Deze uitdaging heeft hij aangenomen en in combinatie met een adviesfunctie bij Intron, destijds uit Maastricht, uitgevoerd tot 1997.

"Naast de materialen rond cement- en beton wilde Intron in die tijd ook gaan adviseren op de markt van wegenbouw bouwstoffen. Ook die uitdaging heeft Dick Eerland aangenomen en Intron is nu breed gekend in deze markt."

Toen werd het secretariaat verzelfstandigd. Intron is ooit voortgekomen uit werknemers van het laboratorium van de cementmaker ENCI in Maastricht. Naast de materialen rond cement- en beton wilde Intron in die tijd ook gaan adviseren op de markt van wegenbouw bouwstoffen. Ook die uitdaging heeft Dick Eerland aangenomen en Intron is nu breed gekend in deze markt. In 1995 werd Intron overgenomen door Tauw uit Deventer. De afdeling van Dick Eerland was voor een deel van belang voor Tauw. Daardoor kreeg hij de kans het andere deel van zijn afdeling over te nemen van Intron. Die startup vormde de basis voor wat later Eerland Recycling Services zou gaan heten. De dienstverlening aan de recycling sector ging in aangepaste vorm verder vanuit het kantoor aan de Stationsweg in Geldermalsen. Na enkele jaren werd de dienstverlening uitgebreid met Eerland Laboratorium en Eerland Certification. Het bedrijf groeit begin 21e eeuw uit naar een omvang van ca. 15 specialisten in de recycling van steenachtige bouwstoffen. Begin 2006 komt Egon Eerland in het bedrijf werken en begin 2007 neemt hij het bedrijf over. Dick Eerland gaat verder met zijn oorspronkelijke werkzaamheden in de werkmaatschappij Eerland Bouwstoffen Management.