zoco innovations

Zoco Innovations is een werkmaatschappij van Dick Eerland. Het bedrijf bevordert de implementatie van innovaties in de bouw door: Ondersteuning van innovaties met raad en daad. Het financieren van innovatieve ondernemingen. Het deelnemen in innovatieve bedrijven. Dick Eerland is de oprichter van de Eerland Groep in Geldermalsen. Ca. 10 jaar geleden heeft zijn zoon Egon Eerland het bedrijf overgenomen. Dat gaf en geeft hem de ruimte zich op nieuwe uitdagingen te richten. Door een leven lang werken in een innovatieve omgeving in het bouwend bedrijfsleven heeft Dick Eerland een grote ervaring met het overwinnen van problemen, die onvermijdelijk samenhangen met de implementatie van innovaties en de daarmee samenhangende technische en bestuursrechtelijke regelgeving.

ondersteuning

De bouw is van grote betekenis voor het welbevinden van mensen. Veilig en aangenaam wonen en werken hangt nauw samen met de prestaties van de bouwwereld.

financiering

Maar wereldwijd is de per definitie materiaal intensieve bouw ook een enorme energievreter en vervuiler. Dat moet en kan anders. De bouwprocessen moeten worden gericht op minder energiegebruik tijdens de bouw en in de gebruiksfase. Ook moet de hoeveelheid afval tijdens de bouwfase en na de gebruiksfase worden gereduceerd. De eerder gebruikte materialen moeten in de bouwcyclus blijven. De bouw moet een waardig onderdeel van de circulaire economie worden.

participatie

Dat vraagt om innovatieve technieken en processen. Zoco Innovations wil innovaties op het terrein van een schonere bouw stimuleren en ondersteunen.